Weekendowy kurs przedmałżeński 03 - 05.11.2017

Kurs trwa od piątku wieczorem do niedzieli popołudniu i ma na celu lepsze przygotowanie do zawarcia małżeństwa. Obejmuje wykłady i warsztaty na temat sakramentu małżeństwa i budowania więzi małżeńskiej.

Podczas kursu będzie możliwość odbycia spowiedzi oraz uczestnictwa we Mszy Świętej i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Kurs przeznaczony jest dla narzeczonych oraz par planujących ślub. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauk przedmałżeńskich oraz odbycie Dnia Skupienia (kurs nie obejmuje wizyty w poradni małżeńskiej!).

Zachęcamy do pełnego udziału z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Istnieje też możliwość uczestnictwa w samych spotkaniach formacyjnych (+2xobiad).

Do ukończenia kursu wymagany jest udział we wszystkich konferencjach!


Zapisy drogą meilową.


W zgłoszeniu prosimy o kilka informacji o sobie:

- Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (miejscowość)

- Wiek i wykonywane zajęcie

- Telefon kontaktowy i adres meilowy

- Kilka słów o swojej wierze


Prowadzą: Marta i Marek Babikowie oraz Zespół Domu Rekolekcyjnego

RAMOWY PROGRAM*

Piątek

Przyjazd od 16:00

19:30 – Kolacja

20:15 – Wprowadzenie

21:00 - Msza Święta

22:30 – Cisza nocna

 

Sobota

7:40 – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie (dla chętnych)

8:00 – Śniadanie

8:45 – Konferencja I i II („Kocham to znaczy…” oraz „Razem, ale dokąd”)

10:30 – Konferencja III („Seksualność w małżeństwie”)

12:00 – Msza Święta

12:45 – Obiad

- Czas na spacer, sjestę itp.

14:30 – Konferencja IV („Miłość i płodność”)

15:45 – Konferencja V („Sakrament pokuty i pojednania”)

16:45 – Konferencja VI („Sakrament małżeństwa”)

18:00 – Kolacja

19:00 – Możliwość spowiedzi/rozmowy (także z parą prowadzącą)

20:00 – Modlitwa przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie (ok. 0,5 h)

- możliwość spowiedzi c.d. (do godz. 22:00)

20:45 – Komunikacji między kobietą i mężczyzną na półserio (wieczór filmowy)

22:30 – Cisza nocna
 

Niedziela

7:40 – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

8:00 – Śniadanie

8:45 – Konferencja VII („Myślę inaczej, chcę czegoś innego”)

10:30 – Konferencja VIII („Jesteśmy posłani”)

11:30 – Konferencja IX („Sakrament Eucharystii”)

12:30 – Msza Święta

13:30 – Obiad

14:00 – "Nie taki proboszcz straszny", czyli praktyczne porady o załatwianiu przedślubnych formalności w kancelarii parafialnej.

- zaświadczenia o ukończeniu kursu