Rekolekcje dla kapłanów 12-16.11.2017

Kapłaństwo nie jest zwykłym zawodem. Według słów Jana Pawła II jest ono „darem i tajemnicą”, a skoro jest darem zakłada relację z Tym, który powołując obdarowuje. Relacja z Chrystusem jest w kapłaństwie czymś fundamentalnym, do czego trzeba nieustannie powracać. Na czym opiera się moje przekonanie o zażyłości z Jezusem? Czy wynika ono z samego faktu przyjęcia sakramentów? Czy świadczy o tym tylko moja aktywność? A może jest ono pokorną odpowiedzią na Jego miłość? W czasie rekolekcji, w oparciu o Słowo Boże, chcemy umocnić naszą wiarę jako osobistą relację z Jezusem.

Prowadzi ks. dr Piotr Karpiński we współpracy z Zespołem Domu Rekolekcyjnego.

Zapisy drogą meilową.

W zgłoszeniu prosimy o kilka informacji o sobie:

- Imię, nazwisko i placówka

- Wiek i funkcja (godność kościelna)

- Telefon kontaktowy i adres meilowy

RAMOWY PLAN*

12 listopada (pn)
18:30 Kolacja
19:30 Wprowadzenie do rekolekcji
20:30 Nieszpory
21:00 Msza Święta

13-15 listopada (wt-czw)
7:40 Jutrznia z Godziną Czytań
8:15 Śniadanie
9:30 Konferencja
11:00 Msza Święta
- modlitwa południowa
12:15 Obiad
- czas wolny
17:00 Konferencja
18:00 Nieszpory
18:30 Kolacja
20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
21:00 Kompleta

16 listopada (pt)
7:40 Jutrznia z Godziną Czytań
8:15 Śniadanie
9:30 Konferencja
11:00 Msza Święta
- modlitwa południowa
12:15 Obiad na zakończenie rekolekcji


*Plan może ulegać zmianom