Opowiedz nam o Twoim Synu 15-17.12.2017

Beatyfikowany przez Benedykta XVI, John Henry Newman, zanim przeszedł na katolicyzm, postawił sobie jako cel udowodnienie, że Kościół Katolicki odszedł od Tradycji i nauczania Ojców, a przede wszystkim od nauczania Jezusa. Miało to służyć pokazaniu, że jedynym, autentycznym spadkobiercą depozytu wiary jest Kościół Anglikański. Wnioski były zaskakujące i podważające jego tezę tak głęboko, że Newman, ówczesny pastor anglikański, zamiast przekonywać do błędności nauki katolickiej, wkrótce sam wyznał wiarę przed biskupem rzymskokatolickim. Jeden z badanych tematów dotyczył Matki Bożej. John Henry Newman odkrył ścisłą zależność w historii Kościoła między nauczaniem o Maryi i nauczaniem o Jezusie. Kiedy duchowość Maryjna była zdrowa i dobra, to i relacja z Jezusem była taka. A gdy pojawiały się błędy w doktrynie maryjnej, natychmiast pojawiały się herezje w nauczaniu o Synu Bożym.

Przygotowując się do Uroczystości Narodzenia Pana, przyjęcia Wcielonego Boga, który z miłości do nas rezygnuje z honorów i zaszczytów by być z nami, zapraszamy Was na rekolekcje z Matką Bożą, która chce nas zaprowadzić na spotkanie z Jezusem. Będziemy ją poznawać, odkrywać jej macierzyńską miłość, ludzkie obawy, ale przede wszystkim niezwykłe zawierzenie. Przejdziemy z nią przez zaskakujące chwile Zwiastowania. Będziemy zatroskani szukać Syna w świątyni. Razem z nią ucieszymy się miłością młodych w Kanie oraz poszukamy rozwiązania w kłopotliwej sytuacji końca wina. I tak przejdziemy tę drogę aż pod Krzyż, gdzie z nią przeżyjemy ból utraty ukochanego Syna. Nie po to by rozpaczać, ale z ufnością, że On wie co robi, tak jak Ona będziemy Mu towarzyszyć w dopełnieniu Dzieła Odkupienia. Przejdź tę drogę z nami i Matką Jezusa, by jeszcze pełniej się z Nim spotkać w Uroczystość Jego Narodzenia.

Zapisy drogą meilową.


W zgłoszeniu prosimy o kilka informacji o sobie:
- imię i nazwisko
- miejsce zamieszkania
- rok urodzenia
- telefon kontaktowy
- czy należysz do jakiejś grupy/wspólnoty religijnej?
- czy brałeś udział w podobnych rekolekcjach? gdzie?


Prowadzi Zespół Domu Rekolekcyjnego

RAMOWY PROGRAM*

Piątek
Przyjazd od 16:00
19:30  Kolacja
20:15  Spotkanie wprowadzające
21:00  Msza Święta

 

Sobota
7:45 Eucharystia
- śniadanie
9:30 Konferencja I
- czas na modlitwę osobistą
13:00  Obiad
- czas na odpoczynek/spacer 
15:00 Konferencja II

17:00 Spowiedź
19:00 Kolacja
20:00 Modlitwa wieczorna

Niedziela
7:45 Eucharystia
- śniadanie
9:30 Konferencja I
- czas na modlitwę osobistą
12:00  Obiad

*Plan może ulegać zmianom